صعود زمستانی دماوند در ضلع غربی پس از چندین سال

آقایان مهدی قاسمی - مجید احمدی باتفاق گروه پنج نفره خود پس از 3 روز برف کوبی سنگین ( تا کمر برف بوده است ) در تاریخ 27/10/1394 به پناهگاه سیمرغ رسیده اند و انشا الله با خواست خداوند بزرگ و دعای شما عزیزان امروز دوشنبه 28/10/1394 قله دماوند را فتح و افتخاری را در این فصل برای هموطنان عزیز ارائه خواهند فرمود . انشا الله گزارش کامل بهمراه تصاویر مربوطه پس از فرود آنان از قله درج میگردد

برای سلامتی و پیروزی آنان در فتح قله دماوند دعا فرمائید . با تشکر